پرورش دهنده

نقاط قوت خود را بشناسید (بخش ۲)

نقاط قوت خود را بشناسید (بخش ۲)

همسازها در جستجوی نقاط مشترک هستند و مسئولیت پذیرها به قولشان وفادارند در قسمت  پیشین با بررسی ویژگی های فرماندهان متوجه شدیم که آن‌ها نظرشان را به صراحت بیان می کنند و از هر فرصتی استفاده می کنند تا نشان دهند که نظرشان بهترین است. در مقابل، همسازها همواره سعی…