پرونده مالیاتی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

حساب های بانکی مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

تاریخ ایجاد مقاله 1400/04/22 تاریخ به روزرسانی مقاله ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تشکیل پرونده مالیاتی همه‌‌‌‌‌ي حساب‌های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه‌ی وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد. هر چند تلقی این امر در سنوات…