پیشرفت شرکت

دلیل پیشرفت برخی شرکت ها

دلیل پیشرفت برخی شرکت ها

در بخش اول این مقاله با مفهوم خارپشتی آشنا شدید و نتیجه گرفتیم موفقیت، حاصل مجموعه ای از حرکت های کوچک، در جهت مناسب است. هدف رسیدن به فناوری های جدید نیست، بلکه آن ها وسیله ای برای رسیدن به اهداف هستند. شرکت هایی که مسیر «خوب به عالی» را…

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!

چرا برخی شرکت ها پیشرفت می کنند و برخی دیگر نه!

آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که ما تنها برای رسیدن به سطح خوب تلاش می کنیم و با رسیدن به این سطح قانع شده و دست از تلاش برمی داریم؟ در این مقاله می آموزید که چگونه کسب و کار خود را از سطح خوب…