چگونه سخن دروغ را از راست تشخیص دهیم

زبان بدن – بخش سوم

زبان بدن – بخش سوم

در بخش اول این نوشتار به مطالبی از قبیل چگونه افکار مردم را شناسایی کنیم؟ مغز راستگوی ما،ارتباطات غیر کلامی و مغز حاشیه ای پرداختیم. در بخش دوم این نوشتار ، در مورد اعضای راستگوی بدن چیزهایی یاد گرفتیم. اما حالا می خواهیم بدانیم نشانه های عدم صداقت چیست؟  …