چگونه مدیرعامل خوبی باشیم

چگونه فقط روی امور مهم تمرکز کنیم؟

چگونه فقط روی امور مهم تمرکز کنیم؟

فرقی نمی کند در یک کشور پیشرفته زندگی می کنید یا در یک کشور فقیر؛ همه ما انسان ها همواره با فرصت هایی رو به رو می شویم که اگر به خوبی از آن استفاده کنیم، به پیشرفتی که ایده آل مان هست، دست خواهیم یافت. انسان امروزی همیشه با…