تبليغ كارآمد وب سایت

تبليغ كارآمد وب سایت

تبليغ كارآمد وب سایت

پایگاه های وب هر روز بیش از پیش به بخش محوری کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بدل می شوند این پایگاه ها که زمانی شاید به فهرست ساده ای از خدمات و تماس ها محدود می شدند، اکنون حاوی اطلاعات اساسی، منابع کتاب شناختی، راهنماها، فرم های بازخورد و پرس و جو، دسترسی به دیگر خدمات درون خطی، نام نویسی و اشتراک خدمات، فهرست های قابل کاوش، مهارت آموزی از طریق وب و … هستند.

یک پایگاه وب همه یا بخشی از این خدمات را داشته باشد قطعا برای طراحی و ایجاد آن تلاش شده است.

اگر کسی از وجود این پایگاه با خبر نشود، این تلاش ها به هدر خواهند رفت هدف این نوشته آن است که نشان دهد چگونه می توان علاوه بر شناساندن این تلاش ها، بهره ی شایسته از آن گرفت : یعنی گروه خدمتگیران را از خدمات موجود بر روی پایگاه وب آگاه نمود و علاوه بر آن، دامنه ی این گروه خدمتگیران را گسترش داد.

تبلیغات

تبلیغ: چرا؟

تصمیم به طراحی و ایجاد یک پایگاه وب معمولا به طیفی از عوامل از گسترش دسترسی به اطلاعات، بهبود ارتباطات با مخاطبان، اشاعه ی نتایج تحقیقات، صرفه جویی در هزینه های روش های سنتی تحویل اطلاعات، تا بهبود کارایی سازمانی متکی است . گاهی عامل انگیزشی ممکن است صرفا این باشد که « همه یک پایگاه دارند» پس ما هم باید داشته باشیم.
یک پایگاه اطلاعاتی کارآمد در وب مزایای متعدد و چشمگیری دارد
مثل توجیه منابع
تحقق ماموریت
صرفه جویی در هزینه
سرمایه گذاری در وقت و منابع را می توان با استفاده ی بیشتر از منبع حاصله توجیه کرد.
پروفایل کتابخانه یا مرکز اطلاع رسانی را می توان ارتقا داد، و شناسایی نقش آن در سازمان را که احتمالا دربردارنده ی تاثیر مثبت در آرای مربوط به تخصیص اعتبارات در آینده خواهد بود، تضمین کرد.

مخاطبان

دامنه ی اطلاعات و خدمات موجود در وب هر چه که باشد و صرف نظر از ماهیت مرکز اطلاع رسانی شما احتمال دارد که مخاطبان مورد نظر شما بیش از یک دسته باشند.

هسته و غیر هسته

کتابخانه های دانشگاهی به چندین گروه مخاطب خدمت می کنند: دانشجویان، کادر آموزشی و پژوهشگران، هر یک با نیازهای متفاوت، گروه هسته را تشکیل می دهند. اما کاربران دیگر از موسسات، بخش ها یا کشورهای خارجی نیز چه بسا از خدمات آن ها استفاده کنند. کیفیت پایگاه وب در مثلا استخدام یا استفاده از فرصت های بودجه ای اثر دارد.

داخلی و خارجی

پایگاه های وب کتابخانه های تخصصی، تجاری و شرکتی چه بسا مخاطبان معلوم و محدودی ( که البته ممکن است تعدادشان هم زیاد باشد) را هدف قرار داده باشند- بخصوص اگر پایگاه وب به دسترسی اینترانتی محدود باشد اما در اینجا هم گروه های قابل تعریفی از کاربران با نیازهای مختلف وجود دارند. بازاریابی، تولید و تحقیق، همگی ممکن است به اطلاعات، اما در زمان های متفاوت و در قالب های متفاوت احتیاج داشته باشند.

اگر خدمات اطلاع رسانی به طور صریح یا ضمنی – به عنوان بخشی از فعالیت های بازاریابی یا روابط عمومی سازمان نقشی ایفا می کند این مخاطبان ممکن است تامین کنندگان، مشتریان، متخصصان علاقمند، رقبا و دانشجویان، نهادهای نظارتی یا عموم مردم را شامل شوند.

راهبرد تبلیغ

یک راهبرد بازاریابی و تبلیغ مرکب از تعدادی عنصر است: بهسازی داخلی خود خدمت (در این مورد پایگاه وب)، مبارزه های تبلیغاتی خاص، اذعان به اهمیت اقدام هم از جانب مشتری و هم از جانب فراهم آورنده. تعیین راهبرد، یک رخداد تکباره نیست بلکه بخشی از یک فرایند مستمر است. فرآیندی که در زیر نشان داده شده، انتزاعی است؛ شما آن عناصری را انتخاب کنید که در مورد خدمات شما مصداق دارند، آن ها را با شرایط خاص خود منطبق کنید و در برنامه ریزی عملیاتی خویش به کار بندید.