“مراحل راه اندازي يك كسب و كار جديد براي جوانان”

“مراحل راه اندازي يك كسب و كار جديد براي جوانان”

“مراحل راه اندازي يك كسب و كار جديد براي جوانان”


برای شروع از هفت مرحله‌ی زیر برای راه اندازی یک کسب و کار جدید استفاده نمایيد. اینها مراحلی است که دوستان شما در اروپا و آمریکا به آن عمل میکنند و هر کدام برای خود کار پردرآمد و مستقلی دارند.

●روز اول: برنامه‌ریزی

یک دفترچه‌ی برنامه‌ریزی کسب و کار تهيه کنيد. در این بخش فهرستی از سرگرمی‌های مورد علاقه‌تان را بنویسيد. بعد مهارت‌های مخصوص به خودتان را فهرست کنيد.

سپس کارهای روزمره و مشاغلی را که با آنها آشنا هستيد یا سریع می‌توانيد یاد بگيرید را یادداشت نمایيد. به ١٠ تا ١۵ نفر از دوستان و آشنایان زنگ بزنيد یا با آنها دیدار داشته باشيد تا بفهميد آنها به چه نوع محصول یا خدماتی نياز دارند. فهرستی از نيازهای جامعه را بنویسيد. فهرست نيازهای جامعه را با فهرست سرگرمی‌ها، مهارت‌های خاص و کارهای روزمره‌ی قبلیتان مقایسه کنيد. فهرستی از کسب و کارهای ممکنی را تهيه کنيد که شما می‌توانيد با استفاده از استعدادها و مهارت‌هایتان برای برطرف کردن نيازهای مشتری انجام دهيد. سه ایده‌ی کسب و کاری بسيار خوب که شما از آن لذت می‌برید و از همه سودآورتر است را انتخاب کنيد. دوباره به سراغ همان ١٠ تا ١۵ نفر بروید. ببينيد هر کدام برای هر یک از کالاها و خدمات در سه کسب و کار مورد نظر شما چه پولی پرداخت خواهند کرد.

●روز دوم: سرمایه گذاری

تحقيق‌تان را مورد مطالعه قرار دهيد و بهترین کسب و کار را برای شروع انتخاب کنيد. در مورد این کسب و کار با والدینتان مشورت کنيد تا اطمينان حاصل نمایيد آن‌ها با طرح‌های شما موافق هستند. بخش بعدی دفترچه‌ی شما توصيف کسب و کار نام دارد.

در مورد دو تا سه اسم مورد علاقه‌تان با دوستان گفت و گو کنيد تا ببينيد کدام یک بيشتر مورد قبول قرار می‌گيرد. بهترین نام را برای کسب و کارتان انتخاب کنيد. در دفترچه‌تان، کالا یا خدماتی که قصد فروش آن را دارید شرح دهيد و بگویيد چطور هر کدام منحصر به فرد هستند. فهرستی از وظایف و کارهایی که برای اداره‌ی موفق کسب و کارتان لازم است تهيه کنيد. فهرستی از مشاورین باتجربه یا منابع ارائه‌ی نظر با کمک در مهارت‌ها یا دانشی که نياز دارید تهيه کنيد. تصميم بگيرید آیا شما می‌خواهيد تنها صاحب آن کسب و کار باشيد یا شرکایی خواهيد داشت. فهرستی از وظایف و مسئوليت‌های هر فرد تهيه کنيد. با سالن اجتماعات شهر یا اتاق بازرگانی تماس بگيرید و ببينيد که آیا برای کسب و کارتان مجوز یا پروانه‌ای لازم است؟ اگر لازم است با یک وکيل درباره‌ی مالکيت قانونی کسب و کارتان صحبت کنيد.

●روز سوم: تخمين هزینه‌ها

فهرستی از تمامی اقلام و تجهيزاتی که برای توليد محصولتان به آن نياز دارید را تهيه کنيد. برای هر یک از اقلامی که باید بخرید دنبال کمترین قيمت باشيد و هزینه‌ها را در دفترچه‌تان بنویسيد. نمونه‌ای از محصولتان را تهيه کنيد و آن را نشان دهيد. فهرستی از هزینه‌های عملياتی کسب و کارتان تهيه کنيد مانند اجاره – تلفن – آب و … بخش بعدی دفترچه‌ی شما بازاریابی کسب و کار نام دارد. فهرستی از رقبای بالقوه کسب و کارتان را مشخص کنيد و توضيح دهيد که چرا کار شما متفاوت از آنهاست. فهرستی از مهم ترین شيوه‌ها برای شرح دادن کسب و کارتان به مشتری تهيه کنيد. هزینه‌ی کل تبليغات برای آغاز کسب و کار را برآورد کنيد و در دفترچه‌ی خود آن را بعد از هزینه‌های اوليه بنویسيد. هزینه‌های اوليه را بازبينی کنيد و برآوردی نهایی از مجموع هزینه‌های اوليه کسب و کار خود داشته باشيد.

●روز چهارم: تأمين منابع

فهرستی از منابع ممکن پول اوليه تهيه کنيد. با والدین‌تان در مورد طرح شغلیتان بحث کنيد. مجوز پروانه‌های لازم برای راه اندازی کسب و کارتان را تهيه کنيد.

●روز پنجم: تبليغات

به دفتر ثبت شرکت ها بروید و نام کسب و کارتان را ثبت کنيد. یک شعار تبليغاتی بسازید که با آن مردم به یاد کسب و کار شما بيفتند. قيمت کالاها و خدمات خود را مشخص کنيد. آگهی های تبليغاتی، کارت های کسب و کاری و نشان هایی را طراحی کنيد که کسب و کار شما را تبليغ کند. بيشتر به شيوه هایی توجه کنيد که کالاهای شما در زمان، پول یا کار مشتری ها صرفه جویی کند. مواد لازم برای ساختن محصولاتتان و تجهيزات اصلی برای راه اندازی کسب و کارتان را جمع آوری کنيد.

●روز ششم: مدیریت زمان

برای مراسم افتتاحيه، دوستان و فاميل را دعوت کنيد و از آن ها بخواهيد کسانی که ممکن است به محصول شما نياز داشته باشند را به شما معرفی کنند و یک قرعه کشی ترتيب دهيد و به برخی از حضار هدایایی بدهيد. فرم‌های سفارش و رسيدهای مشتریان را آماده کنيد. یک سيستم برای ثبت اطلاعات جهت پيگيری همه‌ی هزینه‌ها و درآمدهایتان فراهم کنيد.

●روز هفتم: ثبت کردن

جایی برای مهمان هایی که برای قرعه کشی ثبت نام خواهند کرد قرار دهيد. یک سخنرانی ١۵ ثانيه‌ای را تمرین کنيد تا در آن نام خود، نام کسب و کار و محصول اصلی تان را به مشتری ها بگویيد. یک نمایش ٢ دقيقه ای از فروش را تمرین کنيد تا شرح دهيد چگونه محصولات شما عمل می کند و چگونه نيازهای مشتری ها را برطرف می‌کند. از اعضای خانواده ی خود بخواهيد تا سؤالاتی که ممکن است مشتری ها از شما بپرسند را مطرح نمایند و شما تمرین کنيد چگونه به این سؤال ها جواب مناسب دهيد. از مراسم افتتاحيه‌ی خود لذت ببرید. دوستانه برخورد کنيد و به شيوه های مختلف به مردم کمک کنيد. فهرستی از کارهای لازم و سفارش هایی که در افتتاحيه درخواست شده است را ترتيب اثر دهيد، اهداف بيشتری را برای دو هفته ی بعد مشخص کنيد و سپس به خودتان تبریک بگویيد، شما یک رئيس هستيد.