مهارت های فردی

مهارت های فردی

قانون ۸۰ ۲۰

قانون ۸۰/۲۰ برای همه ی امور

” ما هميشه وقت کافي داريم به شرط آنكه هم بخواهيم و هم درست از آن استفاده کنيم. “

گوته

شبکه های اجتماعی
اینستاگرام بکرپردازان

5 نقطه قوت خود را بشناسید

اشخاصی که می خواهند استعداد و مهارت های ذاتی شان را کشف کنند، کسانی که می خواهند بدانند با توجه به ویژگی های شخصیتیشان کدام شغل برایشان مناسب تر است؛

شناسایی نقاط قوت
نرم افزار حسابداری بکر
نرم افزار حسابداری بکر
تصمیم گیری و هدف گذاری

تصمیم گیری و هدف گذاری

همه ما رويا ها و آرزوها يي داريم … همه ما در اعماق روح خود مي خواهيم باور كنيم كه داراي موهبت خاصي هستيم، مي توانيم تغيير و تفاوتي ايجاد كنيم، مي توانيم به طريق خاصي در ديگران نفوذ كنيم و مي توانيم جهان فعلي را به صورت دنياي بهتري در آوريم.

مفهوم خارپشتی

چگونه فقط روی امور مهم متمرکز شویم(بخش ۲)

در بخش اول متوجه شدیم که مقایسه دست آوردها و ارزش های وجودی خود و کارهایمان با دیگران، منجر به ناامیدی خواهد شد.این کار، یکی از چندین ارزش مضحک و بیهوده است که ما را از مسیرمان به سمت شادی منحرف می کند.

نقدینگی
نرم افزار نقدینگی بکر
تمرکز حواس
طرح کسب و کار
راهنمای تهیه طرح کسب و کار
advertising
مشخصه های N.L.P در تبلیغات و ارتباطات

نرم افزارهای بکر

مشاهده ی ویژگی های نرم افزار قدرتمند حقوق و دستمزد بکر