بازاریابی کسب و کارهای کوچک

بازاریابی چریکی بخش ۲

بازاریابی چریکی بخش ۲

در بخش قبل به طور مقدماتی با بازاریابی چریکی آشنا شدیم. اگر بخش اول را مطالعه نکرده اید اینجا را کلیک کنید و سپس به ادامه مطالعه بپردازید چیزی که در بازاریابی چریکی بروی آن متمرکز می شویم بسیار ساده و در عین حال ظریف است: شناساندن محصولمان به مخاطبین…