سهام عدالت

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

اصول سرمایه گذاری از زبان وارن بافت

وارن بافت، غول سرمایه گذاری جهان، چه پندهایی برای سرمایه گذاری موفق ارائه می دهد؟ تا به حال شده است از کسی بشنوید که بگوید:« اوضاع زندگی ام خیلی خوب است، ولی ایکاش پول کمتری داشتم!» خیلی بعید است با چنین کسی رو به رو شده باشید. اگر همه ما…