شناسایی رفتارهای غیرمنطقی

هنر شفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن

چگونه رفتارهای غیرمنطقی خود را شناسایی کرده و آن ها را تغییر دهید؟ احتمالا شما فردی منطقی هستید،‌درست است؟ حتما در ارزیابی توانایی های شخصی خود هم مهارت بالایی دارید. متاسفانه احتمال این امر بسیار پایین است! اما نیازی به نگرانی نیست . همه ما اغلب در زمان تصمیم گیری…