مهارت

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

امروز شما دقیقاً همان مقداري که تصمیم گرفته ایـد داشـته باشـید را دارید، نه بیشتر و نه کمتر. شما از نظر مالی در این نقطه قـرار داریـد چراکه شما تصمیم گرفته‌اید در اینجا باشید. فقط شما. نـه هـیچ کـس دیگر. در موضوع درآمد، این حـرف بـه آن معناسـت کـه هـر…

چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟

چگونه بهره وری خود را افزایش دهیم؟

در این نوشتار به طور خلاصه به شرح روش بنیادین هنر بهره وری بدون استرس می پردازیم. این مطلب از کتاب Getting Things Done از دیوید آلن برگرفته شده است و بسیار موثر در زمینه مدیریت فردی است٬ چرا که بهره وری و قابلیت هر شخص به طور مستقیم با توانایی وی در حفظ آرامش…