چگونه طرح کسب و کار بنویسیم

بخش های اساسی یک طرح کسب و کار

بخش های اساسی یک طرح کسب و کار

خلاصه مدیریتی خلاصه مدیریتی یکی از مهم ترین بخش های گزارش طرح کسب و کار می باشد. این بخش همان چیزی است که بیشتر خوانندگان بویژه وام دهندگان یا سرمایه گذاران قبل از آنکه بقیه گزارش را به منظور آشنایی بیشتر و تصمیم گیری در مورد آن بخوانند، ابتدا آن…

طرح کسب و کار – بخش سوم

طرح کسب و کار – بخش سوم

آن چه از سرمایه گذار(وام دهنده) انتظار می رود استفاده صحیح از منابع محدود به منظور انجام فعالیت های اقتصادی از موضوعاتی است که همیشه مورد توجه سرمایه گذاران و تامین کنندگان منایع مالی(از قبیل بانک ها، موسسات تأمین منابع مالی، صندوق های توسعه ای و غیره ) قرار داشته…