کسب و کار

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش ۳

بازاریابی چریکی بخش اول بازاریابی چریکی بخش دوم بازاریابی عملیاتییک یا دو روزه برای تبلیغات نیست. برنامه ای برای تعریف چگونگی برخورد با مخاطبین هدف کسب و کار است که تعیین می‌کند کی ، کجا و چگونه مخاطبین را بیابیم و چگونه ایشان را متقاعد نماییم که بیایند و مشکلشان…

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

درآمدي که واقعاً ارزشش را دارید، کسب کنید

امروز شما دقیقاً همان مقداري که تصمیم گرفته ایـد داشـته باشـید را دارید، نه بیشتر و نه کمتر. شما از نظر مالی در این نقطه قـرار داریـد چراکه شما تصمیم گرفته‌اید در اینجا باشید. فقط شما. نـه هـیچ کـس دیگر. در موضوع درآمد، این حـرف بـه آن معناسـت کـه هـر…

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرین بودن کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصت های کسب و کار را ببیند و آن ها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آن ها بهره برداری کند و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید. کارآفرین شخصی است…

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

هدف این مقاله آموزش مدیران میانی و ارشد در طرح ریزی کسب و کار و راهنما برای موسسات به منظور تهیه طرح کسب و کار توسط آن ها برای ارائه به سرمایه گذاران، بانک ها و صندوق های تامین سرمایه می باشد. علاوه بر آن ابزاری برای مدیریت بهتر کسب…