نرم افزار خرید و فروش بکر

امکانات گزارشات فروش: – چاپ فاكتور و پيش فاكتور در فرم هاي متنوع با قابليت طراحي توسط كاربر – بانك جامع اطلاعات اشخاص با قابليت طبقه بندي – قابليت طراحي انواع گزارشات به صورت ساده علاوه بر گزارشات استاندارد – گزارشات ريز عمليات خريد و فروش در هر محدوده زماني…

بیشتر

نرم افزار انبارداری بکر

امکانات گزارشات انبار داری: – گزارشات متنوع از كليه رويدادهاي مربوط به گردش كالا ، تفكيك كالا و انبار و طرف حساب در محدوده زماني دلخواه – چاپ اطلاعات مربوط به كليه فرم هاي عملياتي (مقداري ، مقداري/ريالي) با فرمت از پيش تعيين شده كاربر – قابليت طراحي انواع گزارشات…

بیشتر

نرم افزار حسابداری بکر

امکانات گزارشات: – امكان ايجاد سند روزانه، ماهانه و تهيه سند كل روزانه، هفتگي و ماهانه براي ثبت دفاتر حسابداري – ايجاد اتوماتيك اسناد روزانه و ماهانه – امكان تهيه دفتر با اسناد روزانه – تهيه اسناد كل براي ثبت دفاتر قانوني در مقاطع مختلف بنابر درخواست كاربر – امكان…

بیشتر

نرم افزار حقوق و دستمزد بکر

امکانات گزارشات حقوق و دستمزد: – انتخاب لوگو ويا آرم موسسه شما و استفاده از آن در فيش ها و ليست ها – قابليت طراحي فيش هاي حقوقبه طور كامل در اختيار كاربر – قابليت طراحي كامل ليست هاي حقوق با اشكال مورد نظر – گزارش صورت وضعيت پرداخت مساعده…

بیشتر

نرم افزار نقدینگی بکر

امکانات گزارشات: – ارائه گزارش صورت مغايرت بانكي و اختلاف بين صورتحساب بانكي و دفتر حساب بانك – ارائه گزارش ريزدريافت ها و پرداخت ها به طرف حساب شخص در فاصله زماني دلخواه – گزارش موجودي موجودي صندوق در تاريخ معين به تفكيك معين به تفكيك نقد و چك –…

بیشتر